DARK, Datorarkitektur, påbyggnadskurs, 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för fristående kurs


Kursen har sina rötter i den t.o.m. lå 98/99 existerande kursen Datorsystemstrukturer (DSS). Kursen tar upp datorsystems interna uppbyggnad, minneshantering, samt förhållandet mellan lågnivå-, assembler- och högnivåspråk. I laborationerna, som görs i C, implementeras några av dessa strukturer. Hög programkvalitet betonas särskilt.
Kursen samläses med KTH-kursen 2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNTATentamen1
LAB1Laborationer, del 12
LAB2Laborationer, del 22

Till och med lå 03/04 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TENTTentamen2
LABBLaborationer3

Schema inför kursomgången vt 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 06/07 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2007

Kursledare: Inge Frick , tel. 790 69 56, datorpost inge@nada.kth.se

Kursanalyser:

  • Vårterminen 2001, samt resultat av kursutvärdering
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2006-12-18 <svl-su@nada.kth.se>