Datalogi, självständigt arbete, AN, 30 hp (DA9001)

för masterprogrammet i datalogi
samt för fristående kurs


Det självständiga arbetet (examensarbetet) om 30 hp i datalogi avses ingå i en filosofie masterexamen om 120 hp inom huvudområdet datalogi.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Examensarbetet innehåller även vissa obligatoriska moment.
Mer information om allt detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment30


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-04 <svl-su@nada.kth.se>