Språkteknologi, AN, 6 hp (DA7012)

för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DH2418 Språkteknologi, 6 hp.

Språkteknologi handlar om datorstöd för språkbehandling, t.ex. i dialoger människa-dator, vid avstavning, vid andra typer av kontroll av text och vid maskinöversättning. Kursen tar upp olika tillämpningar, allmän lingvistik, lingvistiska metoder och statistiska metoder inom språkteknologi.


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
THEOTeori3
LABOLaborationer1,5
ILUPInlämningsuppgift1,5

Schema inför kursomgången ht 09 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2009

Kursledare: Ola Knutsson, tel. 790 62 92, datorpost knutsson@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2009-07-15 <svl-su@nada.kth.se>