Teoretisk datalogi, AN, 30 hp (DA7008)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i aktuell kursplan.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
AVALAvancerade algoritmer6
KRYPKryptografins grunder6
KPLXKomplexitetsteori6
AUSPAutomater och språk (1)6
PRSPProgramsemantik och programanalys (1)6
SEMTSeminarier i teoretisk datalogi (2)6
ALBIAlgoritmisk bioinformatik (2)6
(1) Ett av dessa moment ska läsas.
(2) Ett av dessa moment ska läsas.

Scheman inför kursomgången 10/11 finns här:
Avancerade algoritmer
Kryptografins grunder
Programsemantik och programanalys
Seminarier i teoretisk datalogi
Algoritmisk bioinformatik


Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DD2440 Avancerade algoritmer, 6 hp halva 1 – 2
DD2448 Kryptografins grunder, 7,5 hp3
DD2446 Komplexitetsteori, 6 hpGes ej 10/11.
DD2372 Automater och språk, 6 hpGes ej 10/11.
DD2457 Programsemantik och programanalys, 6 hp4
DD2441 Seminarier i teoretisk datalogi, 6 hp4
DD2450 Algoritmisk bioinformatik, 6 hp4


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2011-01-28 <svl-su@nada.kth.se>