Programsystemteknik, AN, 30 hp (DA7007)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
PPUPProblemlösning och programmering under press9
AVOSAvancerade objektorienterade system7,5
MODDModerna databassystem och databastillämpningar7,5
SEMPSemantik för programspråk6

Scheman inför kursomgången 10/11 finns här:
Problemlösning och programmering under press Platsbegränsad! Kontakta studievägledaren.
Moderna databassystem och databastillämpningar
Semantik för programspråk

Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DD2458 Problemlösning och programmering under press, 9 hp 3 – 4
DD2456 Avancerade objektorienterade system, 7,5 hp Ges ej 10/11
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, 7,5 hp4
DD2457 Programspråkssemantik och programanalys, 6 hp4


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2011-01-10 <svl-su@nada.kth.se>