Människa-datorinteraktion II, AN, 30 hp (DA7006)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
AGOIAvancerad grafik och interaktion9
MDIUAvancerad individuell uppgift i människa-datorinteraktion6
KIDEKooperativ IT-design9
UMDIUtvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion6

Scheman inför kursomgången 10/11 finns här:
Avancerad individuell uppgift i människa-datorinteraktion genomförs i valfri period. Kontaktperson är Ann Lantz, e-post alz@nada.kth.se
Avancerad grafik och interaktion
Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion

Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DH2413 Avancerad grafik och interaktion, 9 hp1-2
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion, 6 hpValfri period
DH2655 Kooperativ IT-design, 9 hpGes ej 10/11
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion, 6 hp2


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>