Internetteknik, AN, 30 hp (DA7005)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
COSEDatasäkerhet6
IPROInternets protokoll och principer7,5
IPREIP-routning inom enkla datornät7,5
NETDNätdesign, projektkurs9

Scheman inför kursomgången 09/10 finns här:
Datasäkerhet
IP-routning inom enkla datornät

Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 09/10 finns här.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DD2395 Datasäkerhet, 6 hp3
DD2392 Internets protokoll och principer, 7,5 hpGes ej 09/10. Ges ht 10.
DD2490 IP-routning inom enkla datornät, 7,5 hp4
DD2492 Nätdesign, projektkurs, 9 hp Ges ej 09/10.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-01-07 <svl-su@nada.kth.se>