Datorseende och robotik, AN, 30 hp (DA7004)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
ARTIArtificiell intelligens6
BIDABildbehandling och datorseende6
BIIKBildbaserad igenkänning och klassificering6
ARNEArtificiella neuronnät och andra lärande system6
DAVIDatorgeometri och visualisering6

Scheman inför kursomgången 10/11 finns här:
Artificiell intelligens
Bildbehandling och datorseende
Bildbaserad igenkänning och klassificering
Artificiella neuronnät och andra lärande system
Datorgeometri och visualisering

Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 10/11 finns här.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DD2380 Artificiell intelligens, 6 hp1
DD2423 Bildbehandling och datorseende, 7,5 hp2
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering, 6 hp4
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system, 6 hp3
DD2429 Datorgeometri och visualisering, 6 hp
(ges 10/11 under namnet Datorfotografi)
1


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2011-01-10 <svl-su@nada.kth.se>