Datasäkerhet, AN, 30 hp (DA7003)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
COSEDatasäkerhet6
AVALAvancerade algoritmer6
IPPIInternets protokoll och principer6
KRYPKryptografins grunder6
NESENätverkssäkerhet6

Scheman inför kursomgången 10/11 finns här:
Datasäkerhet
Avancerade algoritmer
Internets protokoll och principer
Kryptografins grunder
Nätverkssäkerhet

Observera att schemana som är åtkomliga från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av respektive kursledare bestämt sätt och plats.

Kursen samläses med KTH-kurserna:som ges i period:
DD2395 Datasäkerhet, 6 hp2
DD2440 Avancerade algoritmer, 6 hp halva 1 – 2
DD2393 Internets protokoll och principer, 6 hp1
DD2448 Kryptografins grunder, 7,5 hp3
DD2495 Nätverkssäkerhet, 6 hp4


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2011-01-10 <svl-su@nada.kth.se>