ProgPar, Programmeringsparadigm, AN, 7,5 hp (DA7002)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DD1361 Programmeringsparadigm, 7,5 hp.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
THEOTeori4,5
LABOLaborationer3

Schema inför kursomgången ht 10 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2010

Kursledare: Lars Arvestad , tel. 553 785 65, datorpost arve@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>