MDI1, Människa-datorinteraktion I, AN, 7,5 hp (DA7001)

för masterprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


Kursen samläses till stor del med KTH-kursen DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs, 6 hp.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
ILUPInlämningsuppgifter4,5
LABOLaborationer3

Schema inför kursomgången ht 10 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2010

Kursledare: Jan Gulliksen,
tel. 790 95 38, datorpost gulliksen@kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>