Datalogi, självständigt arbete, GN, 15 hp (DA6006)

för kandidatprogrammet i datalogi – datavetenskap för naturvetare
samt för fristående kurs


Det självständiga arbetet (examensarbetet) om 15 hp i datalogi avses ingå i en filosofie kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet datalogi.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Examensarbetet innehåller även vissa obligatoriska moment.
Mer information om allt detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
VETEVetenskaplighet1,5
PROJProjekt13,5


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursplanen, som den såg ut t.o.m. lå 13/14 (DA6005), finns här; lå 10/11 (DA6004), finns här; lå 09/10 (DA6003), finns här; och t.o.m. lå 08/09 (DA6001), finns här.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2013-10-18 <svl-su@nada.kth.se>