Datalogi, självständigt arbete, GN, 15 hp (DA6003)/(DA6001)

för kandidatprogrammet i datalogi
samt för fristående kurs


Det självständiga arbetet (examensarbetet) om 15 hp i datalogi avses ingå i en filosofie kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet datalogi.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Examensarbetet innehåller även vissa obligatoriska moment.
Mer information om allt detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment15


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursplanen, som den såg ut t.o.m. lå 08/09 (DA6001), finns här.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2009-04-09 <svl-su@nada.kth.se>