Datalogi, självständigt arbete, GN, 30 hp (DA6002)

för matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning


Det självständiga arbetet (examensarbetet) om 30 hp i datalogi avses ingå i en filosofie magisterexamen om 240 hp i datalogi.
Denna examen kan erhållas fram till 2015-06-30. Därefter läggs kursen DA6002 ned.

Kursen ersätter fr.o.m. ht 2008 den tidigare kursen Examensarbete i datalogi, 20 poäng.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Examensarbetet innehåller även vissa obligatoriska moment.
Mer information om allt detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment30


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2014-07-10 <svl-su@nada.kth.se>