KOMDAT, Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013)

för kandidatprogrammet i datalogi – datavetenskap för naturvetare
och för fristående kurs

Innehåll

Du lär dig bibliotekskunskap (sökning i databaser och referenssystem) och får kontinuerlig övning i design, konstruktion och konkret utformning av vetenskapliga gestaltningsformer (med speciellt fokus på LaTeX), samt att tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument och får kännedom om tumregler för illustrationer.

Del 1: DA1600

Samläses med KTH-kursen DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 hp.

Del 2: Typografi med datorstöd (TMD)

Ett moment som handlar om att tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument, samt att få kännedom om tumregler för illustrationer.

Del 3: Muntlig kommunikation

Slutligen ingår ett moment om muntlig kommunikation.

Examination av del 2; TMD

För godkänt krävs inlämnande av Laborationen lämnas in via en fil i pdf-format som skickas till caroline (at) math.su.se. Respons kommer via mail till avsändaradressen.
Dokument för laborationens genomförande
 • Instruktioner_TMD-laboration2018.pdf
 • Typografilab.doc
 • Typografilab.bilaga1.xls
 • Typografilab.bilaga2.doc
 • Definition_av_formatmallar.doc
  Dokumenten
  Tumreglerna_dokument.pdf
  och
  Tumreglerna_illustrationer.pdf
  kan ses som ett komplement till föreläsningen.
  Föreläsningen om typografi 20180905 (pdf).
  
  


  Länk till schemat för alla tre delarna.

  Kursledare
  DA1600 Linda Söderlindh, e-post lindasod (at) kth.se
  Lärare på övningarna beror på val av övningsgrupp
  Typografidelen Caroline Nordquist, tel. 16 48 63, e-post caroline (at) math.su.se
  Muntlig kommunkation Linda Söderlindh, e-post lindasod (at) kth.se


  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2018-09-05 <svl-su@nada.kth.se>