KOMDAT, Kommunikation för dataloger, GN, 7,5 hp (DA3013)

för kandidatprogrammet i datalogi – datavetenskap för naturvetare
och för fristående kurs

Innehåll

Du lär dig bibliotekskunskap (sökning i databaser och referenssystem) och får kontinuerlig övning i design, konstruktion och konkret utformning av vetenskapliga gestaltningsformer (med speciellt fokus på LaTeX), samt att tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument och får kännedom om tumregler för illustrationer.

Del 1: DA1600

Samläses med KTH-kursen DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 hp.

Del 2: Typografi med datorstöd (TMD)

Ett moment som handlar om att tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument, samt att få kännedom om tumregler för illustrationer.

Del 3: Muntlig kommunikation

Slutligen ingår ett moment om muntlig kommunikation.

Examination av del 2; TMD

För godkänt krävs inlämnande av Laborationen lämnas in via en fil i pdf-format som skickas till caroline (at) kth.se. Respons kommer via mail till avsändaradressen.
Dokument för laborationens genomförande
 • Instruktioner_TMD-laboration2017.pdf
 • Typografilab.doc
 • Typografilab.bilaga1.xls
 • Typografilab.bilaga2.doc
 • Definition_av_formatmallar.doc
  Dokumenten
  Tumreglerna_dokument.pdf
  och
  Tumreglerna_illustrationer.pdf
  kan ses som ett komplement till föreläsningen.
  Föreläsningen om typografi 20170831 (pdf).
  
  

  Examination av del 3; Muntligt moment

  Se moment-PM för all information kring detta moment.

  Föreläsning 1, 2017-11-06


  2017-11-27: Komplettering för dig som missat en av de obligatoriska föreläsningarna under det muntliga momentet finns här. Inlämning senast måndag 4 december via mail till lindasod@kth.se.

  Länk till schemat för alla tre delarna.

  Kursledare
  DA1600 Linda Söderlindh, e-post lindasod (at) kth.se
  Lärare på övningarna beror på val av övningsgrupp
  Typografidelen Caroline Nordquist, tel. 790 91 07, e-post caroline (at) kth.se
  Muntlig kommunkation Linda Söderlindh, e-post lindasod (at) kth.se


  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2017-11-27 <svl-su@nada.kth.se>