SKRIV, Skrivteknik och typografi med datorstöd, GN, 3 hp (DA3006)

för kandidatprogrammet i datalogi och för fristående kurs


Du lär dig planera och bearbeta text, planera och genomföra en muntlig presentation, skriva enklare rapporter och tillämpa typografiska begrepp och angreppssätt för layout och grafisk formgivning av dokument samt får kännedom om tumregler för illustrationer.

Skrivteknikdelen av kursen samläses fr.o.m. ht 2011 med delar av KTH-kursen DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap.


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment3

Schema inför kursomgången ht 11 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2011

Kursledare
TMD: Caroline Nordquist , tel. 790 91 07, e-post caroline@nada.kth.se
Skrivteknik: Richard Nordberg, e-post richard1@csc.kth.se


Kursanalyser:

  • Höstterminen 2011
  • Höstterminen 2010
  • Höstterminen 2009
  • Höstterminen 2008
    ^ Upp till Nadakurslista, SU.
    Senast ändrad 2012-05-28 <svl-su@nada.kth.se>