MVK, Mjukvarukonstruktion med projektarbete, GN, 12 hp (DA3005)

för kandidatprogrammet i datalogi, samt för fristående kurs


MVK-delen samläses med KTH-kursen DD1365 Mjukvarukonstruktion (MVK), 6 hp. (Projektdelen är på KTH en del av examensarbetet för D-teknologers kandidatexamen.)

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
ASSIÖvningsuppgifter6
PROJProjekt6

Schema inför kursomgången ht 10 finns här.

Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2010

Kursledare: Karl Meinke , tel. 790 63 37, e-post karlm@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>