OOP, Objektorienterad programmering, GN, 7,5 hp (DA3002)

för vissa kandidatprogram, matematisk-datalogiska linjens åk 2, samt för fristående kurs


Teknologer som läser DD1332 Objektorienterad programmering samläser med denna kurs.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnhp
THEOTeori4,5
LABOLaborationer3

Schema inför kursomgången vt 11 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2011

Senaste kursomgång: vt 2010

Kursledare: Alexander Baltatzis , tel. 790 62 09, e-post alba@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-12-21 <svl-su@nada.kth.se>