Programmeringsteknik, GN, 6 hp (DA2003)

för fristående kurs


Kurstillfällen

Kommande kurstillfällen se
http://sisu.it.su.se/search/info/DA2003 på Stockholms universitet.
Därifrån hittar du även enkelt till rätt kursomgång på antagning.se
och finner en länk till aktuell kursplan.

Kursanmälan

Sista ansökningsdag på antagning.se för höstkurser är 15 april, för omgångar under sommaren 15 mars och vårkurser 15 oktober. Efter dessa datum är efteranmälan möjlig rätt nära inpå kursstart på respektive kurstillfälle, se länken ovan.

Genomförande

Kursen är till största delen webbaserad (enbart den avslutande muntliga redovisningen är vanligen platsförlagd) och för att kunna följa kursen behöver du, utöver vanlig ansökan via antagning.se, ett RCN-konto. Instruktioner om hur man skaffar ett sådant skickas via mejl till alla antagna ca två veckor innan kursomgången man är antagen till ska starta.

Har du redan ett konto på RCN/MATH.SE, behöver du ändå fylla i RCN-kontot för kursen och använda samma inloggningsuppgifter. Har du glömt dessa så kontakta tekniska supporten.
E-post: mentor@nti.se
Tel. 08-506 375 90 (vardagar kl 10-16)

Kursregistrering sker löpande. För att bli kursregistrerad krävs det att du är antagen till kursen, att kursomgången du är antagen till har startat samt att du har varit aktiv i kursen. (Aktiv innebär att du har loggat in i materialet som tillhör kursen samt fyllt i ansvarsförsäkran som kommer upp automatiskt första gången du gör något på kursen). Räkna med att det tar 1-3 veckor att få kursregistreringen inrapporterad, från det att kursomgången har startat och du har varit aktiv i kursen.

Efter att du fyllt i ansvarsförsäkran behöver du vara fortsatt aktiv i kursen, aktivitet läses av med hjälp av inloggningar. Det är bra om du loggar in minst en gång i veckan till kursen, även om du väljer att läsa kursmaterialet på papper och inte på nätet.

Momentdatumet (examinationsdatum) sätts till rapporteringsdatum och behöver inte motsvara exakt det datum du gjort klart momentet i plattformen. Rapportering sker löpande, oftast en gång i veckan. För att momenten ska kunna rapporteras in krävs det att du har blivit antagen och kursregistrerad. Räkna med att det tar 1-3 veckor för att få resultaten inrapporterade, efter det att du har slutfört momentet. Registrering av poäng sker i SU:s Ladokdatabas och görs manuellt.

Tänk också på att om du söker studiemedel för kursen så är det viktigt att kontrollera med CSN vilka regler som gäller, t ex om du behöver läsa inom kurstillfällets veckor (ramtid).

Att du har blivit registrerad på kursen i Stockholms universitets Ladokdatabas, och även de poäng du tar på kursen, kommer du (med viss eftersläpning) att kunna se på din MERIT-sida på antagning.se.


Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
LAB1Laborationer 11,5
LAB2Laborationer 21,5
LAB3Laborationer 33

Kursledare: Emma Riese, riese(at)kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2016-12-14 <svl-su@nada.kth.se>