DRF, Datorstödd rapportframställning, orienteringskurs GN, 7,5 hp (DA1003)

för fristående kurs


Kursen behandlar hur dokument bör se ut och varför (skrivregler, typografi, layout, synsinnet, läsförståelse), skrivprocessen och vilka hjälpmedel som finns samt hur man skapar dokument med önskat utseende (med Latex och MSWord, skapa och hantera bilder, presentationer för skärm och projektion).
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen är inställd ht 2008.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-04 <svl-su@nada.kth.se>