PID, Paradigm i datalogin, orienteringskurs GN, 7,5 hp (DA1002)

för fristående kurs


Kursen ger en sammanfattande överblick över några de sätt att tänka som är förhärskande inom modern datalogi och låter studenterna "smaka på" de programmeringstekniker som utgör konsekvensen av dessa "tankemönster".
Dessutom ges en kortfattad historik över såväl programspråks- som datorutvecklingen.
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen är inställd ht 2008.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-04 <svl-su@nada.kth.se>