DA1, Datalogi grundkurs I, 10 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 1, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
TNTATentamen2
MUNTMuntlig examination2
LABOLaborationer6

Schema inför kursomgången ht 06 finns här.

Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 06/07 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2006

Kursledare:
Serafim Dahl , tel. 790 62 76, datorpost serafim@nada.kth.se

Kursanalyser:

 • Höstterminen 1996
 • Vårterminen 1997
 • Vårterminen 1998
 • Höstterminen 1998
 • Vårterminen 1999
 • Vårterminen 2000
 • Höstterminen 2000
 • Vårterminen 2001
 • Höstterminen 2002
  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2006-06-12 <svl-su@nada.kth.se>