Examensarbete i beräkningsteknik, 20 poäng (BT5000)

för matematisk-datalogisk linje samt för fristående kurs


Examensarbete om 20 poäng i beräkningsteknik avses ingå i en filosofie magisterexamen om 160 poäng i huvudämnet beräkningsteknik.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Mer information om detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
DEL1Examensarbete, del 15
DEL2Examensarbete, del 210
DEL3Examensarbete, del 35

Till och med lå 04/05 Ladok-rapporterades kursen i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
EXARExamensarbete i beräkningsteknik20


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2005-07-08 <svl-su@nada.kth.se>