Introduktion till högprestandaberäkningar, AN, 7,5 hp (BE7010)

för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen DN2258, Introduktion till högprestandaberäkningar, 7,5 hp.

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
PROJProjekt4,5
LABOLaborationer3

Schema inför kursomgången ht 11 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: ht 2011

Kursledare: Michael Hanke , tel. 790 62 78, datorpost hanke@nada.kth.se


Kursen gavs t.o.m. lå 08/09 som Introduktion till högprestandaberäkningar, GN, 7,5 hp (BE3006).
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2011-07-23 <svl-su@nada.kth.se>