Strömningsmekaniska beräkningar, AN, 7,5 hp (BE7004)

för matematisk-datalogiska linjens inriktning mot beräkningsteknik och för fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar, 7,5 hp.

Kursen ersatte fr.o.m. 2007-07-01 den tidigare kursen Strömningsmekaniska beräkningar, påbyggnadskurs, 5 poäng (BT3170).

(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment7,5

Schema inför kursomgången vt 10 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2010

Kursledare:
Meddelas senare.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-01-07 <svl-su@nada.kth.se>