Beräkningsteknik, självständigt arbete, GN, 15 hp (BE6002)

för kandidatprogrammet i beräkningsteknik
samt för fristående kurs


Det självständiga arbetet (examensarbetet) om 15 hp i beräkningsteknik avses ingå i en filosofie kandidatexamen om 180 hp inom huvudområdet beräkningsteknik.

Innan examensarbetet påbörjas måste en del formalia genomföras.
Examensarbetet innehåller även vissa obligatoriska moment.
Mer information om allt detta finner du här.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
SAKUSamtliga kursmoment15


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-07-20 <svl-su@nada.kth.se>