BEPROJ, Projektkurs i beräkningsteknik, GN, 7,5 hp (BE3005)

för kandidatprogrammet i beräkningsteknik, samt för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnHp
BCPRGrundläggande C-programmering3
PROJProjekt3,5
LABOLaborationer1

Schema inför kursomgången vt 09 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 08/09 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2009

Kursledare: Bengt Lindberg , tel. 790 71 44, e-post bengtl@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-07 <svl-su@nada.kth.se>