Matlab i matematik och mekanik, GN, 3 hp (BE3001)

för kandidatprogrammet i beräkningsteknik och för fristående kurs


(Plats för populärbeskrivning av kursen.)


Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen är inställd vt 2009.


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2008-07-07 <svl-su@nada.kth.se>