ALKO, Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp / 5 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 3, datalogiinriktningen, samt för fristående kurs


Du får lära dig mer om algoritmkonstruktion och får se några ganska komplicerade, men mycket användbara, algoritmer. Komplexitetsdelen av kursen handlar om hur man undersöker vilka problem som kan lösas (i rimlig tid) med datorns hjälp, vilka som tar orimligt lång tid och vilka som inte kan lösas med en dator över huvud taget.

Problem som är för svåra för att lösa exakt kan ibland lösas approximativt. Du kommer att få se exempel på några approximationsalgoritmer och några problem som är så svåra att dom inte ens kan approximeras i rimlig tid.

Kursen samläses fr.o.m. vt 2001 med KTH-kursen 2D1352 (DD1352) Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (ADK), 9 hp / 6 poäng. Skillnaden i poängtal mellan kurserna medför att SU-studenter gör en laboration mindre än ADK-studenterna.


Formell beskrivning för linjestudenter, dvs. texten i kursplanen för MD-linjen åk 3 respektive fristående kurs.

Kursen examineras genom följande moment fr.o.m. lå 06/07:
LadokkodMomentnamnPoäng
ALKETentamen2
ALKLLaborationer1
ALKAMästarprov 1: algoritmer1
ALKKMästarprov 2: komplexitet1

Till och med lå 05/06 examinerades den genom dessa moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
ALKSTentamen3
ALKLLaborationer1
ALKHHemuppgifter1

Schema inför kursomgången vt 08 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.
Nadas tentaschema för SU-kurserna lå 07/08 finns här.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2008

Kursledare: Viggo Kann , tel. 790 62 92, datorpost viggo@nada.kth.se

Kursanalyser:

 • Vårterminen 1998
 • Vårterminen 1999
 • Vårterminen 2000
  
  

  ^ Upp till Nadakurslista, SU.
  Senast ändrad 2008-01-10 <svl-su@nada.kth.se>