ACPU, Användrarcentrerad programutveckling, 6 poäng

för matematisk-datalogiska linjen åk 4, datalogiinriktningen, samt fördjupningskurs på fristående kurs


Kursen samläses med KTH-kursen 2D1655 Kooperativ IT-design, 6 poäng.
(Plats för populärbeskrivning av kursen.)
Formell beskrivning, dvs. texten i kursplanen.

Kursen Ladok-rapporteras i följande moment:
LadokkodMomentnamnPoäng
PROJProjektarbete med muntlig och skriftlig redovisning4
UPPSUppsats med seminarieredovisning2

Schema inför kursomgången vt 07 finns här.
Observera att schemat som är åtkomligt från denna sida endast i mycket få undantagsfall uppdateras sedan kursen startat. De eventuella schemaändringar som kan bli aktuella efter kursstart meddelas istället på av kursledaren bestämt sätt och plats.

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2007

Kursledare: Fredrik Winberg, tel. 790 91 05, datorpost fredrikw@nada.kth.se


^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2007-01-15 <svl-su@nada.kth.se>