Datalogi, AN, 6/7,5/9/12/15/18/24/30 hp

för fristående kurs


Inom dessa åtta kurser kombinerar studenten själv innehållet utifrån aktuellt momentutbud vid institutionen. Varje moment ges normalt endast en gång per läsår. Vissa moment ges endast vartannat läsår.

Exempel: Om du vill läsa tre moment ā 6 hp, två moment ā 7.5 hp och ett moment ā 9 hp läser du kurserna DA7013 (6 hp) och DA7016 (2*6 hp), DA7017 (2*7.5 hp) samt DA7015 (9 hp).


Formell beskrivning, dvs. texten i respektive kursplan (under revidering april-maj 2010):
Datalogi, AN, 6 hp (DA7013)
Datalogi, AN, 7,5 hp (DA7014)
Datalogi, AN, 9 hp (DA7015)
Datalogi, AN, 12 hp (DA7016)
Datalogi, AN, 15 hp (DA7017)
Datalogi, AN, 18 hp (DA7018)
Datalogi, AN, 24 hp (DA7019)
Datalogi, AN, 30 hp (DA7020)
Lista över moment om 6 hp aktuella läsåret 10/11 respektive läsåret 09/10.
Lista över moment om 7,5 hp aktuella läsåret 10/11 respektive läsåret 09/10.
Lista över moment om 9 hp aktuella läsåret 10/11 respektive läsåret 09/10.

^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2010-04-30 <svl-su@nada.kth.se>