Nada - numerisk analys & datalogi

Nadas SU-kurser läsåret 2016/2017


Kursutbud lå 2015/2016

Kurser i datalogi

Webbkurs på grundnivå (GN)

Kurs i datalogi speciellt för matematiker

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurs på avancerad nivå (AN), speciellt för fysiker

Kurser på avancerad nivå (AN), speciellt för biomatematiker

Kurs i datalogi speciellt för lingvister

Kurser i beräkningsteknik

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurs på avancerad nivå (AN), speciellt för fysikerKurser och moment som gått för sista gången lå 14/15

Kurser och moment som gått för sista gången lå 13/14

Kurser och moment som gått för sista gången lå 12/13

Kurser och moment som gått för sista gången lå 11/12

Kurser och moment som gått för sista gången lå 10/11

Kurser och moment som gått för sista gången lå 09/10

Kurser och moment som gått för sista gången lå 08/09

Kurser och moment som gått för sista gången lå 07/08

Kurser och moment som gått för sista gången lå 06/07

Kurser och moment som gått för sista gången lå 05/06

Kurser och moment som gått för sista gången lå 04/05

Kurser och moment som gått för sista gången lå 03/04

Kurser och moment som gått för sista gången lå 01/02

Kurser och moment som gått för sista gången lå 00/01

Kurser och moment som gått för sista gången lå 98/99

Kurser och moment som gått för sista gången lå 96/97


Senast ändrad 2017-01-12 <svl-su'at'nada.kth.se>