Kurser i datalogi och beräkningsteknik vid Stockholms universitet läsåret 2018/2019


Kursutbud lå 2017/2018

Kurser i datalogi

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurs på avancerad nivå (AN), speciellt för fysiker

Kurser på avancerad nivå (AN), speciellt för biomatematiker

Kurs i datalogi speciellt för lingvister

Kurser i beräkningsteknik

Kurser på grundnivå (GN)

Kurser på avancerad nivå (AN)

Kurs på avancerad nivå (AN), speciellt för fysikerKurser och moment som gått för sista gången lå 17/18

Kurser och moment som gått för sista gången lå 16/17

Kurser och moment som gått för sista gången lå 14/15

Kurser och moment som gått för sista gången lå 13/14

Kurser och moment som gått för sista gången lå 12/13

Kurser och moment som gått för sista gången lå 11/12

Kurser och moment som gått för sista gången lå 10/11

Kurser och moment som gått för sista gången lå 09/10

Kurser och moment som gått för sista gången lå 08/09

Kurser och moment som gått för sista gången lå 07/08

Kurser och moment som gått för sista gången lå 06/07

Kurser och moment som gått för sista gången lå 05/06

Kurser och moment som gått för sista gången lå 04/05

Kurser och moment som gått för sista gången lå 03/04

Kurser och moment som gått för sista gången lå 01/02

Kurser och moment som gått för sista gången lå 00/01

Kurser och moment som gått för sista gången lå 98/99

Kurser och moment som gått för sista gången lå 96/97


Senast ändrad 2018-07-11 <svl-su'at'nada.kth.se>