Nada

Kursanalys för NA1130, Språkteknologi, våren 2004

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2003/04 dvs jan-mars 2004.
Poängantal: 4
Tenta: ordinarietenta efter period 3 (9 mars), muntlig omtenta i april 2004 .
Föreläsningar: 22 timmar.
Labbar: 4 timmar.
Inga övningar.
Kursledare: Hercules Dalianis
Huvudföreläsare: Hercules Dalianis, Viggo Kann, Ola Knutsson, Peter Svanberg. Gästföreläsare: Prof. Rolf Carlsson, (TMH).
Antal studenter: 17 alla från Språkkonsultlinjen SU och en student från magisterprogrammet Kognitionvetenskap.

Kurslitteratur:

Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur + diverse artiklar

Avklarade moment en månad efter kursens slut:

Tenta          15 av 17 (88%, 10 VG och 5 G, förra gången kursen gavs var det 25 deltagare och alla fick VG)

Labbkurs       15 av 17 (88%)

Mål

Kursens mål är att:

Innehåll:

Förändringar inför denna kursomgång

Detta var 2:a gången kursen gick. Kursen går vartannat år

Sammanfattning

Jag, Hercules Dalianis var kursledare för första gången på kursen.
Jag upplevde att studenterna var duktiga och vetgiriga, men kursen är tidvis lite för svår eller ovan för dem eftersom de inte tidigare har gått kurser som är så tekniktunga. Studenterna upplevde också en stort gap mellan Språkkonsultlinjen och KTH's kurs.

Boken Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, fick mycket kritik att den inte var bra

Föreläsningar och föreläsare med mycket OH-bilder fick mycket kritik att det var svårt att följa.

Det gick något sämre med examinationsgraden denna gång än förra gången.

Faktiskt innehåll på kursen

kursens hemsida finns mer information om kursen.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (11 svar, 65% av totalt deltagande 17 personer på kursen, förra året svarade 55% på enkäten) gjordes med ACE.
De fullständiga resultaten finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.
Studenternas kommentarer är kursiverade.
Några utdrag:

Allmänna kommentarer om formen:

det hade varit intressant att få lära sig mer om de språkgranskningsprogam som vi kommer att komma i kontakt med, d.v.s. words stavnings- och grammatikkontroller, så att vi hade kunnat förklara dem för osäkra användare. kursen har varit mycket inriktad på kth:s egna program.

 ---
För mycket om er specifika forskning istället för generella kunskaper.

Vissa föreläsare var väldigt mycket bättre på att förklara saker än andra. Tyvärr kändes det som en del inte alls visste vad vi har för förkunskaper!

Det var inte labb varje vecka, det hade varit bättre med mer praktisk tillämpning

Kursboken:

Finns det verkligen inga bättre böcker än denna?
 ---
Boken suger!!! Den är gammal, omodern och har en fölegad syn på samhället, speciellt könsförhållanden. Dessutom är kapitlet om frasstruktur onödigt svårt för den här kursen. Väldigt opedagogisk. Det måste finnas en bättre och bättre anpassad...

Tenta - kursinnehåll:
Som allt annat på kursen - vi talar olika språk! Dvs. jag tyckte att jag svarade rätt på en del, men nu när jag läst facit blir jag tveksam

Frågan om Granskas regelspråk kändes väl detaljerad, vi kommer knappast att ha användning för det. Men det var bara en fråga, och om regeln hade kunnat formuleras i vanlig löptext hade det varit OK.

Labbar:
Labb1
Hade ej förberett oss och blev jättestressade. Säg att man måste titta på labben i förväg så blir det ingen chock.

Allmänna kommentarer:
Intressant att få en inblick i er värld! Men ni skulle också behöva titta lite på vår värld för att kunna mottagaranpassa. Och den stora världen utanför - för att inse att det går inte att säga till Microsoft att de borde fixa det eller det felet, de bryr sig inte så mycket om enskilda användare...
 ---
Tack för en helt ok kurs!
 ---
Använd utvärderingen den här gången. Mindre stordia, nackdelen med stencilerna är att man i princip inte antecknar något, vilket vi är ovana vid, och då gör man inget själv. Att anteckna och att vara aktiv själv kan underlätta inlärningen för vissa. Våra lärare har nästan aldrig stordia, det är er kultur på kth(och säkert på andra ställen också)

Planerade förändringar

Detta är upp till den nya kursledaren.


^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <hercules@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 juni 2004.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>