SKRIV, Skrivteknik och typografi med datorstöd, 3 hp, ht 12

för kandidatprogrammet i datalogi och för fristående kurs


Innehåll

Typografi med datorstöd (TMD)

FöreläsningGrundläggande typografisk terminologi och begrepp. Det stora dokumentets beståndsdelar. Illustrationer.
Hemuppgift Granskning av typografin i ett dokument.
LektionRedovisning och genomgång av hemuppgiften, samt frågestund. Tips på litteratur.
LaborationFormgivning av ett "stort" dokument.

Skrivteknik

Tre föreläsningar
Två övningstillfällen; ett om gruppopposition; det andra för peer review (återkoppling från andra studenter)

Mål

Efter att ha genomgått kursen ska studenten

Kurslitteratur

TMD

Kursbunt: pris 25 kr, finns till försäljning från 3/9 på Nadas (CSCs) studentexpedition, Osquars Backe 2, plan 2

Skrivteknik


Examination

TMD

För godkänt krävs inlämnande av All inlämning och uthämtning av laborationer sker via Studentexpeditionen

Laborationsmoment kan inte sparas till annan kursomgång!

De dokument som behövs till laborationen finns att hämta på http://www.nada.kth.se/kurser/su/SKRIV/ht12/.

Skriv

Obligatorisk närvaro vid de 3 föreläsningstillfällena och de 2 övningstillfällena, samt fullgörande av skiftliga uppgifter och genomförande av föredrag.

Betyg

Tvågradig betygsskala (U/G) tillämpas.

Hederskodex

På kursen tillämpas Nadas (CSCs) hederskodex.

Resultat

Resultat rapporteras i RAPP.

Utvärdering

Utvärdering sker i form av en webbenkät.

Lärare

TMD: Caroline Nordquist, Lindstedtsvägen 3, plan 4, tel 790 91 07, e-post caroline@nada.kth.se
Skriv, föreläsningarna: Anders Hedman, e-post ahedman@kth.se
Skriv, övningarna: beror på val av övningsgrupp
^ Upp till Nadakurslista, SU.
Senast ändrad 2012-12-19 <svl-su@nada.kth.se>