Nada - numerisk analys & datalogi 

Objektorienterad programmering 1, 5 poäng (OOP1)

Kursanalys våren 2001

Kursdata

Kursens mål

Att förmedla en ingående kännedom om begreppen och principerna för grundläggande objektorienterad programmering. Ge kännedom om och färdighet i utveckling av objektorienterade program.

Förändringar inför denna kursomgång

Den inledande delen med Scheme och Pascal har utgått. Extreme Programming har införts som utvecklingsmetod.

Sammanfattning

Mitt intryck var att eleverna uppfattade kursen som intressant och givande men att vissa föreläsningar måste revideras och programtestning med JUnit komma tidigare. Lektionerna gick bra och eleverna upplevde det som meningsfullt att på förhand lösa uppgifter och sedan redovisa dessa på övningstid. Det som speciellt uppskattades var dialogen kring lösningarna. De lösningar som presenterades var, i allmännhet, av hög kvalitet.

Undervisningen

På föreläsningarna har nytt material presenterats med hjälp av stordia och tavelgenomgång i dialog med studenterna. Lektionerna har bestått av två delar: lärarledd genomgång av problemlösning i dialog med studenterna och presentation av studenternas lösningar på problem givna som hemläxa. Dessa uppgifter har samtidigt varit en del av examinationen. Laborationerna har genomförts på traditionellt sätt: handledning och redovisning på fasta tider samt möjlighet för studenterna att ställa kortare frågor vid övriga tider.

Examination

Muntlig tentamen med tyngden på ideer och principer. Laborationer för den probleminriktade delen av kursen. Muntlig examination vid varje övning. Minst 50% av c:a 30 uppgifter för godkänt.

Kurslitteratur

I stort sett har litteraturen fungerat bra.

Kursens belastning för eleverna

Arbetsbelastningen kan anses vara rimlig. Eventuellt kan laborationerna förenklas något.

Enkät

De synpunkter som framkommit är att: ­ fel i föreläsningsanteckningarna bör rättas. - för mycket kod på stordia. - laborationslydelserna bör beskriva färdig kod. - kursen intressant och givande. - bra med hemuppgifter och muntlig tentamen, - besvärligt då föreläsningar inte har hunnits med, - bra förklaringar.

Förkunskaper

Tillräckliga. Begrepp från matematiken och DA1 ligger till grund för kursen.

Verkligt kursinnehåll

Grundläggande begrepp och principer för objektorientering. Listor, träd (binära träd, Bträd AVL träd), hashing sökning och sortering. Extereme Programming, JUnit

Planerade förändringar

Omstrukturering och omarbetning av föreläsningarna, övergripande genomgång av laborationer på föreläsningar och övningar. Genomarbetande av laborationslydelserna. Testdriven programutveckling. Funktionella test till samtliga laborationer. Tydligare specifikation av hemuppgifterna.