nästa upp förra
Nästa: Form Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Innehåll

Programkommentar

Programkommentaren läggs överst i den fil där main finns. Den beskriver programmet som helhet, ur användarperspektiv. Programkommentaren ska ha samma form och innehåll som motsvarande man-blad skulle ha, bortsett från att det är en kodstyckeskommentar och därför ser ut som sådan för C.

Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997