nästa upp förra
Nästa: Innehåll Upp: Modellkommentar Förra: Modellkommentar

Form

All information ska höra till en rubrik. Följande rubriker kan finnas, i den inbördes ordning som anges: NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, ENVIRONMENT, FILES, SEE ALSO, DIAGNOSTICS, NOTES, VERSION, AUTHOR.

NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION och AUTHOR-delen ska alltid finnas med men flera av de andra behövs ofta. En rubrik ska stå ensamma på sin rad, och den text som faller under rubriken börjar direkt på raden efter och är indenterad två steg. Det ska vara en tom rad innan varje rubrik, utom den första, som börjar direkt.Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997