nästa upp förra
Nästa: Form Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Innehåll

Modellkommentar

En Modellkommentar är helt enkelt en modellbeskrivning. I princip alla paket, system eller program som består av flera moduler som begreppsmässigt hänger ihop mår bra av att ha en separat fil med en modellbeskrivning. Namnet på filen är med fördel samma som för paketet/systemet/programmet. På Unix-system är det dessutom vettigt att låta filen ha suffix ".1" (för program och system) eller suffix ".3" (för paket). Lägger man sedan filen i den lokala man-katalogen, under katalogen cat1 eller cat3 (beroende på suffixet), kan man använda man-kommandot för att få reda på information om modellen som ligger till grund för paketet/systemet/programmet.

Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997