nästa upp förra
Nästa: Innehåll Upp: Installationskommentar Förra: Installationskommentar

Form

Många installationskommentarer följer ingen mall, utan innehåller (förhoppningsvis) välstrukturerad och välfokuserad löpande text. Den mall som används i detta dokument fungerar dock bra i många fall.

Följande rubriker kan finnas, i den inbördes ordning som anges: NAME, INSTALL, INFO, NOTES, AUTHOR, CONTACT, COPYRIGHT.

NAME, INSTALL och AUTHOR-delen måste finnas med men flera av de andra behövs ofta.

All information ska höra till en rubrik. En rubrik ska stå ensam på sin rad, och den text som faller under rubriken börjar direkt på raden efter och är indenterad två steg. Det ska vara en tom rad innan varje rubrik, utom den första, som börjar direkt.Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997