nästa upp förra
Nästa: Form Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Sidokommentar

Dokumentationskommentar.

Vilken blockkommentar som helst på yttersta nivån (ej indenterat) kan vara en dokumentationskommentar i det system (PREF - PRogramming Environment Framework) som detta dokument är framtaget för. Det enda som särskiljer en dokumentationskommentar är att den börjar med "/**" i stället för "/*". Verktyget genman i PREF använder dokumentationskommentarer för att extrahera information som ska in i DESCRIPTION-delen i det manblad som genman producerar. genman tar normalt med allt till nästa tomrad, så om man inte har en tomrad efter kommentaren kommer även funktionshuvudet med i DESCRIPTION-delen.

Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997