nästa upp förra
Nästa: Form Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Kommentartyper

Installationskommentar

Installationskommentarer innehåller den information som en programmerare eller användare behöver först och mest, när han/hon ska konfigurera och installera programmet (eller programmen). Installationskommentarer ligger i fristående filer som anger vilka moduler som ingår och hur man går tillväga för att konfigurera och generera de målkomponenter ingår (ofta körbara filer eller objektfiler). Ett vanligt namn på en sådan fil är Readme eller README (ibland med suffixet .txt). För större system är denna fil ofta bara toppen på isberget, med hänvisningar till andra filer med mer detaljerade beskrivningar. Små eller enkla system behöver sällan flera installationsfiler av det här slaget, utan det räcker med en.
Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997