nästa upp förra
Nästa: Dokumentationskommentar. Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Kodstyckeskommentar

Sidokommentar

En kommentar som hör samman med en enskild källkodsrad kallas sidokommentar (den står vid sidan av koden). Alla sidokommentarer inom ett kodstycke börjar i samma kolumn.

  type = *cp++;            /* First character is type info */
  nitems = (int) *cp++;        /* Second is number of items  */
  cp += COMMENT_LENGTH;        /* Skip the comment       */Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997