nästa upp förra
Nästa: Sidokommentar Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Deklarationskommentar

Kodstyckeskommentar

Sammanhängande kodstycken (ett antal logiskt sammanhörande källkods- rader kan förses med en kodstyckes-kommentar som kort förklarar vad som görs i kodstycket. Lämna en tom rad mellan kommentaren och kod- stycket, och två - tre tomrader före kommentaren och efter kodstycket.

  /*
   * Extract information from the input line
   *
   */

  skip_comment (&line);
  parse_words (&line, wordlist);
  build_sentence (wordlist,sp);

Alternativt:

  /* Extract information from the input line */

  skip_comment (&line);
  parse_words (&line, wordlist);
  build_sentence (wordlist,sp);Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997