nästa upp förra
Nästa: Funktionskommentar: Upp: cdok Konventioner för kommentarer Förra: Innehåll

Datatypskommentar

Datatypskommentarer är till för att beskriva de datatyper som införs (i C främst struct, typedef och uniondeklarationer). Ett huvud beskriver datatypen som helhet och varje del kommenteras i högerkanten. Datatyper läggs i princip alltid i header-filen för modulen.

Datatypskommentarer

/*
 * Node is a cell in which the List adt stores an element
 * and links to previos and next cell.
 *
 */
typedef struct Node Node;
struct Node
{
  Element    elem;		/* actual element */
  Node     *next;		/* next node */
  Node     *prev;		/* previous node */
};/*
 * Pos is the position type for elements in the List adt
 *
 */
typedef Node *Pos;/* 
 * List represents the actual list in the List adt
 *
 */
struct List
{
  Node    before;		/* node before actual list  */
  Node    after;		/* node after actual list   */
  int    size;		/* number of elements     */
  int    capacity;	/* maximum number of elements */
};
typedef struct List  List;


Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997