nästa upp förra
Nästa: Kommentartyper

cdok Konventioner för kommentarer och dokumentation i C

Jonas Mölsä & Ragnar Andersson Copyright 1991 - 1997 Jonas Mölsä & Ragnar Andersson.

Detta dokument får användas fritt, under förutsättning att denna copyrightnotis finns med.

Version 5.0 1997-08-25

Jonas Mölsä
Sat Sep 13 13:46:34 MET DST 1997