Nada
^ Upp till DOA förstasida.

DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng, vt03

Kursledare: Jonas Bergsten
Datorpostadress: bergsten@nada.NO_SPAM.kth.se
Kursledarens hemsida: http://www.nada.kth.se/~bergsten/

Kursen består av två delar: datorgrafik och interaktion. I kursen ingår även en introduktion till språket C, vilket används i grafikdelen av kursen. Jonas Bergsten har hand om grafik- och C-delen, och Anna Stockhaus har hand om interaktionsdelen. Flera föreläsningar kommer att hållas av gästföreläsare.


Tentan i januari

Tentan i januari är inte schemalagd utan ordnas på ett sätt som beror på hur många som vill tentera (allt enligt nadas nya modell). Vill du tentera i januari 2004, så anmäl det till Kerstin Frenckner, kfrenck@nada.kth.se senast 16 december 2003 (ange att det gäller sudoa-kursen). Vid få anmälningar blir omtentan muntlig, annars skriftlig.


Nyheter
2003-03-10 Sidan skapad.
2003-03-24 Schemaändring: "Fördjupning MDI" och "MDI i praktiken" har bytt plats. Ingen tid eller plats förändrad - bara innehållet.
2003-03-24 OH-bilder inlagda för MDI-föreläsning 24/3.
2003-03-27 OH-bilder inlagda för MDI-föreläsning 27/3.
2003-04-07 OH-bilder inlagda för MDI-föreläsning 7/4.
2003-04-07 Om du går kursen men inte deltog på den obligatoriska övningen 27 mars och inte pratat med Anna om detta så måste du SNARAST kontakta Anna via mail.
2003-04-10 Viktigt: Innan ni börjar utvärdera i laboration 5, läs Shneiderman och Nielsen i kursbunten. Ni kan inte bara använda Annas OH-bilder.
2003-04-28 Ändring av laboration ett och två, se laborations-avsnitt nedan.
2003-04-28 Laboration 6 inlagd. Föreläsning den 8/5 går igenom det ni behöver veta för att klara av labben.
2003-04-28 Om ni har frågor om interaktionslabbarna så tveka inte att kontakta Anna på ast@kth.se eller 0736-52 74 72.
2003-04-28 Ni som missade den obligatoriska övningen kommer istället att få en individuell skriftlig uppgift. Denna mailas ut till de som anmält giltig frånvaro.
2003-04-28 Redovisning den 5/5 sker genom att varje grupp får 10 minuter för redovisning samt diskussion av sitt arbete. På redovisningen ska man berätta om vad man gjort och vilka reaktioner man stött på, dessutom ska man kort beskriva sin produkt - den interaktiva boken - samt visa upp sin prototyp.
2003-04-29 Inlämningstiden för rapporten till laboration 4 förlängs. Den muntliga redovisningen ska fortfarande ske den 5/5 men den skrifliga rapporten ska lämnas in senast kl. 16.00 den 12/5. Rapporter som lämnas in efter denna tidpunkt kommer att rättas i mån av tid, i värsta fall först i slutet av sommaren.
2003-05-08 Björns OH-bilder samt ett programexempel upplagt.
2003-05-26
Nu finns kursutvärderingen tillgänglig här:
2003-06-02 OH-bilder från Björns senaste föreläsning är upplagda (dessa ingår inte till tentan).
2003-06-02 Alla inlämnade rapporter för laboration 5 är rättade och ligger utanför studentexpeditionen.
2003-08-25 Omtentamen (2003-08-21) är nu rättad, och finns att hämta på studentexpeditionen. Resultat finns även inmatade i res-systemet.

Schema

Vecka Veckodag Datum Tid Sal Aktivitet Innehåll Föreläsare
13 Måndag 2003-03-24 10-12 E2 Föreläsning Intro & C, Kurs-info Jonas Bergsten
13 Måndag 2003-03-24 13-15 D2 Föreläsning Intro MDI + historik MDI, OH-bilder Anna Stockhaus
13 Torsdag 2003-03-27 10-12 D2 Föreläsning Fördjupning MDI, OH-bilder Anna Stockhaus
13 Torsdag 2003-03-27 13-15 D31 Laboration MDI-övning, OBS! Obligatorisk!! Anna Stockhaus
14 Måndag 2003-03-31 10-12 E2 Föreläsning MDI i praktiken Nils-Erik Gustavsson
14 Måndag 2003-03-31 13-15 E32 Föreläsning C Jonas Bergsten
14 Torsdag 2003-04-03 10-12 E2 Föreläsning C Jonas Bergsten
14 Torsdag 2003-04-03 13-15 Gul, Grön Laboration Frivillig C-lab --
15 Måndag 2003-04-07 10-12 E2 Föreläsning Utvärdering, OH-bilder Anna Stockhaus
15 Måndag 2003-04-07 13-15 D2 Föreläsning Perception Lars Kjelldahl
15 Torsdag 2003-04-10 10-12 E2 Föreläsning Grafik introduktion (Angel kap 1 & 2) Jonas Bergsten
15 Torsdag 2003-04-10 13-15 Gul, Grön Laboration Utvärderingslab --
16 Måndag 2003-04-14 10-12 E2 Föreläsning Transformationer (Angel kap 4) Jonas Bergsten
16 Måndag 2003-04-14 13-15 D2 Föreläsning Viewing (Angel kap 5) Jonas Bergsten
17 Torsdag 2003-04-24 10-12 E2 Föreläsning Glut Gustav Taxen
17 Torsdag 2003-04-24 13-15 Gul, Grön Laboration Glut-lab --
18 Måndag 2003-04-28 10-12 E2 Föreläsning Shading (Angel kap 6) Jonas Bergsten
18 Måndag 2003-04-28 13-15 D2 Föreläsning OpenGL Gustav Taxen
19 Måndag 2003-05-05 10-12 E2 Föreläsning Redovisning MDI-lab Anna Stockhaus
19 Måndag 2003-05-05 13-15 D2 Föreläsning VR, OH-bilder Kai-Mikael Jää-Aro
19 Torsdag 2003-05-08 10-12 E2 Föreläsning MVC, OH-bilder, programexempel Björn Eiderbäck
19 Torsdag 2003-05-08 13-15 Gul, Grön Laboration Interaktionslab & OpenGL-lab --
20 Måndag 2003-05-12 10-12 E2 Föreläsning Implementation (Angel kap 8) Jonas Bergsten
20 Måndag 2003-05-12 13-15 D2 Föreläsning Datorgeometri Stefan Carlsson
20 Torsdag 2003-05-15 10-12 D2 Föreläsning Implementation (Angel kap 8) Jonas Bergsten
20 Torsdag 2003-05-15 13-15 Gul, Grön Laboration OpenGL-lab --
21 Måndag 2003-05-19 10-12 E2 Föreläsning Hierarkiska modeller (Angel kap 9) Gustav Taxen
21 Måndag 2003-05-19 13-15 D2 Föreläsning Datorspel Gustav Taxen
21 Torsdag 2003-05-22 10-12 E2 Föreläsning Maya Pär Bäckström
21 Torsdag 2003-05-22 13-15 Gul, Grön Laboration OpenGL-lab --
21 Torsdag 2003-05-22 15-18 Voljären Laboration Maya-lab --
22 Måndag 2003-05-26 10-12 E2 Föreläsning Kurvor och ytor (Angel kap 10) Gustav Taxen
22 Måndag 2003-05-26 13-15 Gul, Grön Laboration Open GL-lab --
22 Måndag 2003-05-26 15-18 Voljären Laboration Maya-lab --
22 Onsdag 2003-05-28 10-12 E3 Föreläsning GUI-verktyg, OH-bilder Björn Eiderbäck
22 Onsdag 2003-05-28 13-16 Voljären Laboration Maya-lab --
23 Torsdag 2003-06-05 14.00-19.00 D31-35 Tentamen -- --

Laborationer

I kursen ingår sex laborationer. Tre hör till grafikdelen och tre till interaktionsdelen. Om annat ej anges redovisas laborationerna i datorsal vid laborationstillfälle.

Ändring av labortation ett och två

I lydelsen till både lab 1 och lab 2 står det att man skall ha två fönster. På grund av att det kan bli lite väl krångligt, är alla krav på att ha två fönster borttagna. Det kan i stället betraktas som en frivillig uppgift.

Laboration ps-format pdf-format
Laboration 1: GLUT lab1.ps lab1.pdf
Laboration 2: OpenGL lab2.ps lab2.pdf
Laboration 3: Maya -- lab3.pdf
Laboration 4: Miniprojekt -- lab 4, rapportmall
Laboration 5: Utvärdering -- lab 5
Laboration 6: Interaktionsprogrammering -- lab 6

C-uppgifter för att komma in i C (inte obligatoriskt).

Litteratur

bild av Interactive computer graphics bild av The design of everyday things

Tentamen

Läsanvisningar:

Gamla tentor:

Då interaktionsdelen av kursen ändrats en del till denna kursomgång, så kommer inte interaktionsuppgifterna på gamla tentor väl att representera vad som kommer på årets tenta.

Länkar

Nedanstående länkar kan vara av intresse vid kursens olika moment. Alla delar av kursen skall dock gå att fullborda utan tillgång till dessa länkar.

Grafik-länkar:  
www.opengl.org OpenGLs hemsida
pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual/ OpenGL maual
nehe.gamedev.net OpenGL-tutorial
www.opengl.org/developers/documentation/Version1.2/OpenGL_spec_1.2.1.pdf OpenGL-specifikationen
www.nada.kth.se/datorer/haften/java2c/ C för den som kan Java
www.cslab.vt.edu/manuals/make/html_chapter/make_toc.html Make-tutorial
MDI-länkar:  
http://www.stimdi.se Stimdi
http://www.nada.kth.se/iplab IPLab
http://cid.nada.kth.se/ CID
http://www.nada.kth.se/hmi HMI-school
http://www.acm.org/dl/ ACM digital library
http://www.nada.kth.se/cid/usor USOR (en metodsamling)
http://www.hcibib.org/ HCI Bibliography
http://www.iso.ch/cate/cat.html ISO
http://www.useit.com Jakob Nielsens webbsida
http://www.usableweb.com/ Usable web
http://webpagesthatsuck.com/ Web Pages That Suck