Nada
^ Upp till DOA förstasida.

DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, 5 poäng, vt02

Kursledare: Jonas Bergsten
Datorpostadress: bergsten@nada.NO_SPAM.kth.se
Kursledarens hemsida: http://www.nada.kth.se/~bergsten/

Kursen består av två delar: datorgrafik och interaktion. I kursen ingår även en introduktion till språket C, vilket används i grafikdelen av kursen. Jonas Bergsten har hand om grafik- och C-delen, och Cristian Bogdan har hand om interaktionsdelen. Flera föreläsningar kommer att hållas av gästföreläsare.

Nyheter

Tentamen 021220 är nu rättad.

Tentamen 020817 är nu rättad.

Kursanalysen är klar och finns tillgänglig här: kursanalys-02.html

Under rubriken gamla tentor finns nu lösningsförslag till tentamen 2002-06-08.

Tentamen är nu rättad, och finns att hämta på studentexpeditionen. Öppettider för studentexpeditionen de närmaste veckorna listas nedan. Tentamensresultat finns uppsatta på anslagstavlan på plan 2 i E-huset, samt inmatade i res-systemet.


 Ordinarie öppettider
  Måndag - Torsdag: 09:45 - 11:30 
           12:45 - 14:15
  Fredag:      09:45 - 11:30

 17 - 20 juni och 24 - 25 juni
  Måndag - Freadg: 10:00 - 11:00

 26 juni - 9 augusti STÄNGT.

Kursutvärderingen finns tillgänglig här:

Schema

Vecka Veckodag Datum Tid Sal Aktivitet Innehåll
14 Torsdag 2002-04-04 10-12 E3 Föreläsning --
14 Torsdag 2002-04-04 13-15 Gul, Grön Laboration --
15 Måndag 2002-04-08 10-12 E2 Föreläsning --
15 Måndag 2002-04-08 13-15 E3 Föreläsning --
15 Torsdag 2002-04-11 10-12 E3 Föreläsning --
15 Torsdag 2002-04-11 13-15 Gul, Grön Laboration --
16 Måndag 2002-04-15 10-12 E2 Föreläsning Yngve Sundblad: Människa-datorinteraktionens historia.
16 Måndag 2002-04-15 13-15 E3 Föreläsning --
16 Torsdag 2002-04-18 10-12 E3 Föreläsning --
16 Torsdag 2002-04-18 13-15 Gul, Grön Laboration Interface Evaluation Lab
17 Måndag 2002-04-22 10-12 E2 Föreläsning --
17 Måndag 2002-04-22 13-15 E3 Föreläsning --
17 Torsdag 2002-04-25 10-12 E3 Föreläsning --
17 Torsdag 2002-04-25 13-15 Gul, Grön Laboration --
18 Måndag 2002-04-29 10-12 E2 Föreläsning Lars Kjelldahl: Färg
18 Måndag 2002-04-29 13-15 E3 Föreläsning --
18 Torsdag 2002-05-02 10-12 E3 Föreläsning --
18 Torsdag 2002-05-02 13-15 Gul, Grön Laboration --
19 Måndag 2002-05-06 10-12 E2 Föreläsning Kai-Mikael Jää-Aro: Virtual Reality
19 Måndag 2002-05-06 13-15 E3 Föreläsning Nils-Erik Gustafsson: Användbarhet & design av användargränssnitt
19 Torsdag 2002-05-09 10-12 Röd dag Röd dag Röd dag
19 Torsdag 2002-05-09 13-15 Röd dag Röd dag Röd dag
20 Måndag 2002-05-13 10-12 E2 Föreläsning --
20 Måndag 2002-05-13 13-15 E3 Föreläsning --
20 Torsdag 2002-05-16 10-12 E3 Föreläsning Björn Eiderbäck: GUI-verktyg (OH-bilder i pdf-format)
20 Torsdag 2002-05-16 13-15 Gul, Grön Laboration --
21 Måndag 2002-05-20 10-12 Röd dag Röd dag Röd dag
21 Måndag 2002-05-20 13-15 Röd dag Röd dag Röd dag
21 Torsdag 2002-05-23 10-12 E3 Föreläsning --
21 Torsdag 2002-05-23 13-15 Gul, Grön Laboration --
22 Måndag 2002-05-27 10-12 E2 Föreläsning Cristian Bogdan: Interaction
22 Måndag 2002-05-27 13-15 E3 Föreläsning Cristian Bogdan: Interaction
22 Torsdag 2002-05-30 10-12 E3 Föreläsning Cristian Bogdan: Interaction
22 Torsdag 2002-05-30 13-15 Gul, Grön Laboration Interaction lab
23 Måndag 2002-06-03 10-12 E3 Redovisning Interface Evaluation Lab discussion
23 Måndag 2002-06-03 13-15 E3 Redovisning Interface Evaluation Lab discussion
23 Torsdag 2002-06-06 13-15 Gul, Grön Laboration --
23 Lördag 2002-06-08 8.00 - 13.00 E34-35 Tentamen --
33 Lördag 2002-08-17 14.00 - 19.00 E33 Omtentamen --

Laborationer

I kursen ingår fem laborationer. Tre hör till grafikdelen och två till interaktionsdelen. Laborationerna redovisas i datorsal vid laborationstillfälle, dock inte laboration 4.

Laboration ps-format pdf-format html-format
Laboration 1: OpenGL-intro lab1.ps lab1.pdf --
Laboration 2: GLUT lab2.ps lab2.pdf --
Laboration 3: OpenGL lab3.ps lab3.pdf --
Laboration 4: Interface Evaluation Lab -- -- interactionLab.html
Laboration 5: Interaction lab -- -- awtLab.html

För laboration två och tre är det tillåtet att göra förra årets versioner, till vilka det finns länkar nedan. I dessa hänvisas till pappersinlämning som redovisningsform, men detta gäller inte längre.

C-uppgifter för att komma in i C (inte obligatoriskt).

Litteratur

bild av kursboken

Tentamen

Läsanvisningar:

Observera att äldre versioner av kursboken saknar ett av kapitlen som ingår till tentamen. De kapitel som finns i båda böckerna kommer inte heller i samma ordning.

Gamla tentor:

Länkar

Nedanstående länkar kan vara av intresse vid kursens olika moment. Alla delar av kursen skall dock gå att fullborda utan tillgång till dessa länkar.

www.opengl.org OpenGLs hemsida
pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual/ OpenGL maual
nehe.gamedev.net OpenGL-tutorial
www.opengl.org/developers/documentation/Version1.2/OpenGL_spec_1.2.1.pdf OpenGL-specifikationen
www.nada.kth.se/datorer/haften/java2c/ C för den som kan Java
www.cslab.vt.edu/manuals/make/make_toc.html Make-tutorial