Informationssökning på webben

I denna korta uppsats vill jag ge lite grundläggande information om några av de söktjänster som används på webben.

Jag anser att de viktigaste kunskaper den ovane surfaren måste skaffa sig om Internet är hur man på ett effektivt sätt hittar rätt information. Det är inte bristen på information som gör det svårt att söka på Internet. Det är tvärtom mängden information som gör det hela problematiskt. Idag samlas det en oöverskådlig mängd med information på world wide web. Ingen vet eller kan exakt säga hur många sidor det finns. En nyligen gjord rapport av NEC Research Institute i Princeton beräknar antalet sidor på webben är cirka 320 miljoner. (SvD, 7 april 1998)

Jag avgränsar uppsatsen genom att endast titta p vilka söktjänster som finns på www. Andra informationsområden på Internet som t.ex Gopher, nyhetsgrupper m.m. kommer jag inte ta upp.

Vanligtvis brukar två olika typer av söktjänster användas för att hitta information på webben. På engelska benämns de Search engines och Directories. Svensk översättninga Sökmotorer och Kataloger.

I uppsatsen tar jag upp hur sökmotorer fungerar. Hur själva sökningen går till. olika sökmotorer söker på olika sätt.

Studenter söker information på webben.