Nada

DFT, Datorstöd för textbehandling (NA1060), 10 poäng

Aktuell/nästa kursomgång: vt 2002

Kursplan

Kursöversikt för vt 2002. Vi presenterar också årets uppsatser.

Tentor

Några tentor.

Förra årets kurs

En kursanalys finns för vt 2001. Kursöversikt för vt 2001.

Kursledare: Staffan Romberger
Datorpostadress(er): srom@nada.kth.se
Länk till kursledarens WWW-hemsida

^ Upp till DfT förstasida.


Sidansvarig: <srom@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 maj 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>